Su tokiu atsakymu, galima ir išlaikyti egzaminą

Studentas laiko “Naujausiųjų laikų” istorijos egzaminą ir žinoma – visiškai beviltiškai.

Profesorius, praradęs viltį, bet norėdamas dar vargšą stumtelėt, klausia:

– Tai bent apie “Antrojo Pasaulinio Karo” pradžią papasakok.

– Aplink ugnis, dūmai ir tankai, tankai, tankai…

Nėr gyvenimo, visai

Iš universiteto pastato išeina nusiminęs studentas. Lėtai nukėblina iki savo 2013 metų automobilio “BMW M6”, atsisėda už vairo ir tyli. Suskamba telefonas. Studentas išsitraukia prašmatnų, deimantais inkrustuotą, išmanųjį telefoną:
– Alio…
– Labas, mylimasai, kaip egzaminas?
– Siaubingai… 9.
– Na, tu tik nepergyvenk, aš tave šiandien paguosiu. Susitinkam vakare?
– Ne, nepyk, bet visiškai nėra nuotaikos…
– Mmm, gaila. Tai ką tu veiksi?
– Aš nusprendžiau pabūti vienas. Skrisiu į Prancūziją, gersiu šimto metų senumo vyną savo bute Paryžiuje, Eliziejaus laukuose, kol prisigersiu.
– Aš tave puikiai suprantu, mylimasai, pabūk vienas.
– Aha, iki.
– Žinok, kad aš tave myliu.
– Ugu…
Užveda mašina ir liūdnai taria:
– Nėr gyvenimo, visai!

Naminių gyvūnėlių meilė

Užkamavo studentą tarakonai. Kursiokas patarė, gerą būdą kaip jų atsikratyti:
– Kai pareisi namo, garsiai sušuk: “Na va, viskas, nebėra maisto” – jie patikės ir išsinešdins.
Studentas taip ir padarė, na ir atsigulė ramus miegoti.
Staiga vidury nakties girdi šnibždant:
-Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.

Egzaminas, dėstytojas ir studentai

Universitete buvo 4 studentai, kurie labai gerai mokėsi. Artėjo chemijos egzaminas. Jis turejo būti pirmadienį 8 valandą ryto. Bet visi buvo tokie tikri dėl savo sėkmės, jog nusprendė iš vakaro pabaliavoti ir nuvarė pas draugus pagerti. Ir taip užgėrė, kad sekmadienį užmigo ir atsikėlė pirmadienį tik apie 12 val. Į egzaminą aišku nespėjo, bet pagalvojo, kad sumeluos dėstytojui ir gal kažkaip praeis.

Nuėjo pas dėstytoją ir sako, kad savaitgalį buvo pas draugus, mokėsi, nes norėjo dar labiau pagilinti savo žinias, bet grįžtant sprogo mašinos ratas, neturėjo atsarginio ir nerado kas jiems padėtų. Todėl jie ir pavėlavo į egzaminą.

Dėstytojas pagalvojo ir sako:
– Gerai. Galit ateiti rytoj ir perlaikyti egzaminą.

Studentai patenkinti, pasimokė dar iš vakaro ir kitą rytą ateina į egzaminą.

Dėstytojas pasodino juos į atskiras patalpas, uždarė duris. Išdalino užduotis. Teste galima surinkti 100 taškų. Pirma užduotis buvo už 5 taškus, kurią be problemų visi atliko. Antra užduotis buvo už 95 taškus:
– “Kuris ratas”?