Didžiausia rašybos klaida žmonijos istorijoje

Vyrų vienuolyne atsirado jaunas naujokas ir paskyrė jį prie darbo senus manu-skriptus ranka perrašinėti. Padirbėjęs ten kokią savaitę, atėjo jis sykį pas vienuolyno vyresnįjį:

– Tėveli, aš pastebėjau kad visi broliai perrašinėja manu-skriptus ne iš originalų, bet iš senesnių kopijų. O jei kuris iš jų padarys klaidą, ji pasiliks raštuose amžiams!

Abatas ir sako:

– Mes originalus labai saugome, nes pats pagalvok – pergamentams po kelis tūkstančius metų. Menkiausia klaida gali padaryti nepataisomą žalą!

Ilgai juodu ginčijosi, bet galiausiai vyresnysis nusileido ir pasiuntė jaunesnįjį brolį į archyvą, kur buvo saugomi originalai. Tas nusileido į požemį, kur buvo saugomi dokumentai ir… dingo! Po savaitės sunerimę vienuoliai nusileidžia jo ieškoti, o tas, vargšelis, daužo galva į stalą ir šaukia:

– Ne, ne, ne!!!

– Broli, kas nutiko? – Klausia jo vienuoliai. Tas pakelia į juos beprotiškai blizgančias akis ir sušnibžda:

– “Celebrate”! Originale buvo parašyta “Celebrate”, o ne “Celibate”!