Petriuko tėvai mokykloje

Išleido tėvai Petriuką į mokyklą, į pirmą klasę. Po savaitės nusprendė nueiti pažiūrėti, kaip ten jam sekasi.

Eina koridoriumi ir ieško Petriuko. Žiūri, virš vienos klasės kabo užrašas “Labai geri mokiniai”. Na, galvoja, reikia pažiūrėti, gal mūsų Petriukas labai geras mokinys. Užeina į klasę ir klausia ar čia mokosi Petriukas. Ne, atsako mokiniai.

Na ką, eina toliau. Žiūri – užrašas “Geri mokiniai”. Na, galvoja, nėra ko veržtis į viršųnes, turbūt Petriukas atsigimė į mamą ir yra tik geras mokinys. Užeina ir išsiaiškina, jog ir čia Petriukas nesimoko. Nustebo tėvai ir eina toliau.

Žiūri – “Vidutiniai mokiniai”. Ar čia mokosi Petriukas? Ne, ir čia jis nesimoko…

Toliau – “Blogi mokiniai”. Nejaugi Petriukas atsigimė į tėvą ir yra blogas mokinys? Ne, pasirodo, ir čia jo nėra…

Eina toliau – “Labai blogi mokiniai”. Na, nejaugi Petriukas perspjovė net tėvą ir yra toks blogas? Ne… Mes taip ir galvojome, kad mūsų Petriukas nėra toks blogas!

Eina toliau, žiūri – klasė, o virš jos užrašyta: “Petriukas”…

Kaip reikia su jaunimu bendrauti?

Ką tik iškepta, jauna geografijos mokytoja ateina į penktokų klasę, kurioje vien berniukai, ir pradeda mokyti:
– Šiandien vaikai susipažinsime su gaubliu…
Klasėje berniukai net nesiklauso: šūkauja, švilpauja, mėtosi, siaučia… Mokytoja nubėga pasiskųsti direktoriui.
– Jūs panele nemokate elgtis su jaunimu, – sako direktorius. – Eime, aš jums parodysiu, kaip reikia su jais bendrauti.
Nueina į klasę. Direktorius:
– Sveiki, avigalviai!!!
– Laba diena, ponas direktoriau. – atsako mokiniai.
– Šiandien mokysimės, kaip ant gaublio užmauti prezervatyvą.
– O kas yra gaublys, ponas direktoriau? – klausia vaikai.
– Nuo to aš ir norėjau pradėti.

Kas pasaulyje greičiausias?

Mokytoja klausia:
– Vaikai, kas yra greičiausias pasaulyje?
Vaikai vienas per kitą: mašina…, lėktuvas…, raketa…
Vienas atsistoja ir sako:
– Greičiausia pasaulyje – mintis. Štai aš esu čia, o mintyse galiu jau būti pas močiutę kaime arba mėnulyje…
Čia atsistoja Petriukas ir sako:
– Tamsta mokytoja, mano manymu, greičiausia pasaulyje – TRYDA. Nesuspėsi net ir pagalvoti, o jau kelnės pilnos…

12 mamos mokyklos tiesų

1.
Mama mokė mane GERBTI SVETIMĄ TRIŪSĄ:
Jei norite muštis, eikite į lauką, aš ką tik grindis išploviau.

2.
Mama mokė mane TIKĖTI DIEVU:
Melskis, kad ši dėmė išsiskalbtų.

3.
Mama mokė mane LOGIŠKAI MĄSTYTI:
Todėl, kad aš taip pasakiau, vat kodėl.

4.
Mama mokė mane GALVOTI APIE PASEKMES:
Jei iškrisi per langą, nepaimsiu tavęs drauge i parduotuvę.

5.
Mama išaiškino man PRIEŽASTINIUS RYŠIUS:
Jei tučtuojau nenustosi bliauti – gausi į sėdynę.

6.
Mama mokė mane ĮVEIKTI NEĮMANOMĄ:
Užčiaupk burną ir valgyk sriubą.

7.
Mama mokė mane IŠTVERMĖS:
Nepasitrauksi nuo stalo, kol visko nesuvalgysi.

8.
Mama mokė mane NEPAVYDĖTI:
Pasaulyje milijonai vaikų, kuriems ne taip, kaip tau pasisekė su tėvais.

9.
Mama mokė mane DRĄSIAI ŽVELGTI Į ATEITĮ:
Na, palauk, namie aš pakalbėsiu su tavim.

10.
Mama išmokė mane KAIP TAPTI SUAUGUSIU:
Jei nevalgysi daržovių, niekada neužaugsi.

11.
Mama suteikė man GENETIKOS PAGRINDŲ:
Visos tos blogos manieros – iš tėvo.

12.
Mama išmokė mane AUKŠČIAUSIO TEISINGUMO:
Kad tavo vaikai būtų tokie, kaip tu.

Prie Stalino visada tvarka būdavo

1937-ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir panašiai. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas iš monologo pereina į dialogą:
– Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
– Taip, turiu 3 klausimus.
– Sakyk, – leidžia Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai?
Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje Stalinas pratęsia:
– Na, ar dar kas nors turite man klausimų? Ranką pakelia Maša:
– Taip, turiu 5 klausimus.
– Sakyk, – leidžia Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?