Tėti, o kas yra prostitutė

Dukra:
– Tėti, o kas yra prostitutė?
Tėvas:
– O Dieve, vaikeli, kur tu girdėjai tokį žodį?
Dukra:
– Darželyje. Tomas pasakė, kad aš – prostitutė, nes neduodu jam pliušinio meškiuko.
Tėvas:
– Fu! Kvailys tas tavo Tomas. O prostitutė – tai bloga moteris. Štai kas ji.
Dukra:
– O tai kodėl bloga?
Tėvas:
– Todėl, kad parsiduodanti.
Dukra:
– Vadinasi, teta Marytė – prostitutė? Ji juk pardavinėja parduotuvėje, tai ir parsiduodanti.
Tėvas:
– Ne, teta Marytė ne parsiduodanti, nes ji pardavinėja suvenyrus, o prostitutės parsiduoda pačios.
Dukra:
– Kaip tai parsiduoda pačios?
Tėvas:
– Labai paprastai. Tie, kurie nori, gali jas tam tikram laikui nusipirkti.
Dukra:
– O kam?
Tėvas:
– Kad miegotų.
Dukra:
– Miegotų?
Tėvas:
– Taip, vienoje lovoje.
Dukra:
– Tuomet išeina, kad prostitutė mūsų mama?
Tėvas:
– Ką tu čia šneki?
Dukra:
– Bet ji juk su tavim miega už pinigus?
Tėvas:
– Už kokius dar pinigus?
Dukra:
– Už algą gi.
Tėvas:
– Argi tai pinigai?.. Ne, ji su manimi iš meilės. Bent jau aš taip tikiuosi…
Dukra:
– Kaip ir su dėde Petru?
Tėvas:
– Su kokiu dar dėde Petru?
Dukra:
– Iš antros laiptinės. Kai tu išvažiuoji žvejoti, jis pas mus miega – su mama vienoje lovoje.
Tėvas:
– Petras? Iš antros laiptinės? Vienoje lovoje? Aš jai parodysiu! PROSTITUTĖ! (Išbėga.)
Dukra:
– Keista, kokia gi mama prostitutė, jei ji su dėde Petru ne už pinigus, bet iš meilės?..

12 mamos mokyklos tiesų

1.
Mama mokė mane GERBTI SVETIMĄ TRIŪSĄ:
Jei norite muštis, eikite į lauką, aš ką tik grindis išploviau.

2.
Mama mokė mane TIKĖTI DIEVU:
Melskis, kad ši dėmė išsiskalbtų.

3.
Mama mokė mane LOGIŠKAI MĄSTYTI:
Todėl, kad aš taip pasakiau, vat kodėl.

4.
Mama mokė mane GALVOTI APIE PASEKMES:
Jei iškrisi per langą, nepaimsiu tavęs drauge i parduotuvę.

5.
Mama išaiškino man PRIEŽASTINIUS RYŠIUS:
Jei tučtuojau nenustosi bliauti – gausi į sėdynę.

6.
Mama mokė mane ĮVEIKTI NEĮMANOMĄ:
Užčiaupk burną ir valgyk sriubą.

7.
Mama mokė mane IŠTVERMĖS:
Nepasitrauksi nuo stalo, kol visko nesuvalgysi.

8.
Mama mokė mane NEPAVYDĖTI:
Pasaulyje milijonai vaikų, kuriems ne taip, kaip tau pasisekė su tėvais.

9.
Mama mokė mane DRĄSIAI ŽVELGTI Į ATEITĮ:
Na, palauk, namie aš pakalbėsiu su tavim.

10.
Mama išmokė mane KAIP TAPTI SUAUGUSIU:
Jei nevalgysi daržovių, niekada neužaugsi.

11.
Mama suteikė man GENETIKOS PAGRINDŲ:
Visos tos blogos manieros – iš tėvo.

12.
Mama išmokė mane AUKŠČIAUSIO TEISINGUMO:
Kad tavo vaikai būtų tokie, kaip tu.

Kaip kartais “pasiseka” gyvenime

Vyrukas bare susipažįsta su ne jauna, bet gana patrauklia 40-mete dama. Išgėrė, pabendravo. Ši ir sako:
– Ar esi kada bandęs trise: su dukra ir mama vienu metu?
– Ne…
– Ar norėtum?
– Dar klausi, žinoma norėčiau!
– Tada tau pasisekė, važiuojam pas mane.
Atvažiavo, dama kiša galvą į tamsų kambarį ir šaukia:
– Mama, dar nemiegi?