Tėti, o kas yra prostitutė

Dukra:
– Tėti, o kas yra prostitutė?
Tėvas:
– O Dieve, vaikeli, kur tu girdėjai tokį žodį?
Dukra:
– Darželyje. Tomas pasakė, kad aš – prostitutė, nes neduodu jam pliušinio meškiuko.
Tėvas:
– Fu! Kvailys tas tavo Tomas. O prostitutė – tai bloga moteris. Štai kas ji.
Dukra:
– O tai kodėl bloga?
Tėvas:
– Todėl, kad parsiduodanti.
Dukra:
– Vadinasi, teta Marytė – prostitutė? Ji juk pardavinėja parduotuvėje, tai ir parsiduodanti.
Tėvas:
– Ne, teta Marytė ne parsiduodanti, nes ji pardavinėja suvenyrus, o prostitutės parsiduoda pačios.
Dukra:
– Kaip tai parsiduoda pačios?
Tėvas:
– Labai paprastai. Tie, kurie nori, gali jas tam tikram laikui nusipirkti.
Dukra:
– O kam?
Tėvas:
– Kad miegotų.
Dukra:
– Miegotų?
Tėvas:
– Taip, vienoje lovoje.
Dukra:
– Tuomet išeina, kad prostitutė mūsų mama?
Tėvas:
– Ką tu čia šneki?
Dukra:
– Bet ji juk su tavim miega už pinigus?
Tėvas:
– Už kokius dar pinigus?
Dukra:
– Už algą gi.
Tėvas:
– Argi tai pinigai?.. Ne, ji su manimi iš meilės. Bent jau aš taip tikiuosi…
Dukra:
– Kaip ir su dėde Petru?
Tėvas:
– Su kokiu dar dėde Petru?
Dukra:
– Iš antros laiptinės. Kai tu išvažiuoji žvejoti, jis pas mus miega – su mama vienoje lovoje.
Tėvas:
– Petras? Iš antros laiptinės? Vienoje lovoje? Aš jai parodysiu! PROSTITUTĖ! (Išbėga.)
Dukra:
– Keista, kokia gi mama prostitutė, jei ji su dėde Petru ne už pinigus, bet iš meilės?..