Gerai pagalvok, kas iš tikro tau linki gero, o kas blogo…

Teisininkai viliasi, kad tave kas nors paduos į teismą…

Policininkai / muitininkai / mokesčių inspektoriai viliasi, kad tu – nusikaltėlis…

Daktarai viliasi, kad tu susirgsi ir jie galės gauti daugiau pinigų iš ligonių kasų už tavo gydymą…

Auto-mechanikai viliasi, kad tavo mašina kuo greičiau vėl suges…

Ir tik vagys, pėšikai visada linki tau, kuo didesnės sėkmės ir turtų…

Vedusio vyro taisyklės

  • Nubudęs ryte, pamylėk žmoną – šiandien jai būsi pirmas.
  • Išėjęs į gatvę, pavaišink sutiktus vaikus saldainiais – galbūt vienas jų yra tavo atžala.
  • Visuomeninime transporte visuomet užleisk vietą pagyvenusiems vyrams – galbūt vienas iš jų yra tavo tikrasis tėvas.