Kaip išsisukti nuo karinės tarnybos?

Gerb. p. Prezidente,

Prašau atleisti mane nuo karinės prievolės dėl sunkios šeimyninės padėties kurioje atsidūriau:

Man 25 metai ir vedžiau 45 m. našlę. Mano žmona turi 25 m. dukrą. Taip susiklostė, kad mano tėvas vedė mano žmonos dukrą. Tuo pačiu mano tėvas tapo mano žentu, kadangi vedė mano dukrą. Taigi ji yra vienu metu mano dukra ir pamotė.

Sausio mėnesį man gimė sūnus. Tas vaikas yra mano tėvo žmonos brolis, taigi jo svainis. Tuo pačiu, būdamas mano pamotės broliu, jis yra mano dėdė. Taigi mano sūnus yra mano dėdė.

Mano tėvo žmona arba mano duktė, per Velykas pagimdė berniuką, kuris vienu metu yra mano brolis, kadangi yra mano tėvo sūnus ir anūkas, dėl to, kad yra mano žmonos dukros sūnus.

Taigi, esu savo anūko brolis, o būnant šito vaiko tėvo uošvės vyru, išeina, kad esu savo tėvo tėvas, būdamas jo sūnaus broliu. Taigi esu pats sau senelis.

Todėl, maloniai prašau gerb. prezidento atleisti mane nuo karinės prievolės, kadangi, kiek žinau, įstatymas neleidžia atlikti karinės tarnybos vienu metu seneliui, tėvui ir sūnui iš vienos šeimos.

Tikiuosi, kad suprasite mano situacija ir priimsite palankų sprendimą.

Jonas Jonaitis

Apie ką kalba vyras ir žmona prieš miegą?

– Tu mane myli?
– Nu.
– Ką reiškia nu?
– Myliu, myliu.
– O kodėl sakai taip, lyg norėtum nusikratyti?
– Ta prasme?
– Nu ką reiškia myliu, myliu?
– O ką tavo manymu tai reiškia?
– Manau, tai reiškia – atsiknisk.
– Nesuprantu, ko tu nori?
– Kad pasakytum “myliu”.
– Aš gi pasakiau “myliu” net du kartus.
– Tu NE TAIP pasakei.
– O tai kaip reikėjo pasakyti? Continue reading Apie ką kalba vyras ir žmona prieš miegą?