Profesoriaus patarimas studentei

Paskaita. Pirmame suole sėdinti studentė nuolat žiovauja. Tai pastebėjęs, profesorius klausia:
– Sakykite, kodėl jūs žiovaujate? Ar neišsimiegojote?
– Taip, aš vakar užmigau po dviejų…
– Tai kitą kartą eikite miegoti po vieno!