Naminių gyvūnėlių meilė

Užkamavo studentą tarakonai. Kursiokas patarė, gerą būdą kaip jų atsikratyti:
– Kai pareisi namo, garsiai sušuk: “Na va, viskas, nebėra maisto” – jie patikės ir išsinešdins.
Studentas taip ir padarė, na ir atsigulė ramus miegoti.
Staiga vidury nakties girdi šnibždant:
-Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.