Šauktinės laiškas iš kariuomenės tėveliams

Brangi Mamyte, brangus Tėtukai! Man čia gera. Tikiuos, kad jūs, dėdė Juozas, kūma Liucė, dėdė Antans, teta Stasė, dėdė Prans, teta Bronikė, dėdės Rička ir Vacius, Steps, Broniuks, Moncikė, Macijauckų Rimutė, Zosikė, Stefa, Vanda su savo Zeniuku ir mano Zigmuks tai pat sveiki. Pasakykit visiem, ka ta tarnyba yr superinis reikals.

Nėr ka lygint su mūsų Varputėnais…

Tegu jie greičiau atvara užsirašyti, kol da te yr vietų.

Iš pradž jaučiaus kvailai, mat iki šešių reik voliotis lovoj, tai blemba net nepatogu…. Nei tau galvijų šert, nei karvių melžt, nei mėšlo vežiot, nei krosnies kurt neverč… Continue reading Šauktinės laiškas iš kariuomenės tėveliams

Ištrauka iš eilinės dienelės armijoje

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m. dydžio duobę. Puskarininkis:

– Jonaiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Jonaitis išeina.

– Šokite į duobę.

Nušoka.

– Petraiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Petraitis išeina.

– Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.

Petraitis nugriūva.

– Kazlauskai.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Kazlauskas išeina.

– Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.

Kazlauskas verčiasi.

Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:

– Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia “Tetri” žaidžiate…