Ištrauka iš eilinės dienelės armijoje

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m. dydžio duobę. Puskarininkis:

– Jonaiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Jonaitis išeina.

– Šokite į duobę.

Nušoka.

– Petraiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Petraitis išeina.

– Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.

Petraitis nugriūva.

– Kazlauskai.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Kazlauskas išeina.

– Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.

Kazlauskas verčiasi.

Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:

– Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia “Tetri” žaidžiate…