Viskas priklauso nuo požiūrio…

Pabudę gimtadienio rytą, du broliukai dvyniai – optimistas ir pesimistas – randa tėvų dovanas. Pesimistas – didžiulį „Lego“ konstruktorių, na, o optimistas… arklio mėšlo krūvelę…

– Po galais, dabar tris mėnesius iš namų nosies neiškišiu, kol jį nesurinksiu! – pyksta pesimistas.

– Oi, naktį pas mane arkliukas buvo atėjęs! – džiaugiasi optimistas.

Didžiausia rašybos klaida žmonijos istorijoje

Vyrų vienuolyne atsirado jaunas naujokas ir paskyrė jį prie darbo senus manu-skriptus ranka perrašinėti. Padirbėjęs ten kokią savaitę, atėjo jis sykį pas vienuolyno vyresnįjį:

– Tėveli, aš pastebėjau kad visi broliai perrašinėja manu-skriptus ne iš originalų, bet iš senesnių kopijų. O jei kuris iš jų padarys klaidą, ji pasiliks raštuose amžiams!

Abatas ir sako:

– Mes originalus labai saugome, nes pats pagalvok – pergamentams po kelis tūkstančius metų. Menkiausia klaida gali padaryti nepataisomą žalą!

Ilgai juodu ginčijosi, bet galiausiai vyresnysis nusileido ir pasiuntė jaunesnįjį brolį į archyvą, kur buvo saugomi originalai. Tas nusileido į požemį, kur buvo saugomi dokumentai ir… dingo! Po savaitės sunerimę vienuoliai nusileidžia jo ieškoti, o tas, vargšelis, daužo galva į stalą ir šaukia:

– Ne, ne, ne!!!

– Broli, kas nutiko? – Klausia jo vienuoliai. Tas pakelia į juos beprotiškai blizgančias akis ir sušnibžda:

– „Celebrate“! Originale buvo parašyta „Celebrate“, o ne „Celibate“!

Ištrauka iš eilinės dienelės armijoje

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m. dydžio duobę. Puskarininkis:

– Jonaiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Jonaitis išeina.

– Šokite į duobę.

Nušoka.

– Petraiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Petraitis išeina.

– Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.

Petraitis nugriūva.

– Kazlauskai.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.

Kazlauskas išeina.

– Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.

Kazlauskas verčiasi.

Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:

– Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia „Tetri“ žaidžiate…