Tautų skirtumai – musė vyne

Įvairių tautybių atstovų elgesys restorane, kai jie randa įkritusią į vyno taurę musę:

 • Švedas pareikalavo naujo vyno į tą pačią taurę.
 • Anglas – pakeisti ir vyną, ir taurę.
 • Suomis išėmė musę, o vyną išgėrė.
 • Rusas išgėrė vyną kartu su muse.
 • Kinas suvalgė musę, bet vyno negėrė.
 • Žydas ištraukė musę iš vyno ir pardavė kinui.
 • Lietuvis išgėrė du trečdalius vyno, o po to paprašė vyną pakeisti.
 • Norvegas pasiėmė musę ir išėjo žvejoti.
 • Airis susmulkino musę vyne ir pasiuntė taurę anglui.
 • Amerikonas pradėjo teisminį procesą prieš restoraną ir pareikalavo 65 mln. dolerių už padarytą moralinę žalą.
 • Škotas griebė musę už gerklės šaukdamas: “Tuoj pat išspjauk vyną, kurį esi išgėrusi!”