Skirta Lietuvos pareigūnams

Muitininkai, žinokite, kad tik 25% pažeidėjų priklauso jums! Likusius privalote perduoti valstybei!

Politikai, žinokite, kad tik 25% pro jus praeinančių pinigų priklauso jums! Likusius privalote perduoti valstybei!