Kaip skiriasi kapitalizmas tarp šalių?

Tradiciniame kapitalizme:
Tu turi 2 karves – 1 parduodi, už gautus pinigus nusiperki jautį. Banda greitai padidėja, verslas auga – tu parduodi vis daugiau pieno ir mėsos.

Amerika:
Tu turi 2 karves – 1 parduodi, o kitą priverti duoti 4 kartus daugiau pieno. Labai nustembi, kai karvė kremta negyva.

Prancūcija:
Tu turi 2 karves. Eini streikuoti, nes nori turėti 3.

Japonija:
Tu turi 2 karves, kurias genetiškai modifikuoji, kad jos būtų 10 kartų mažesnės ir duotų 20 kartų daugiau pieno. Po to sukuri animacinį filmuką pavadinimu “Karvemonai” ir visame pasaulyje parduodi korteles su filmuko herojais už beprotiškus pinigus.

Vokietija:
Tu turi 2 karves, surandi natūralų būda, kaip padaryti, kad jos duotų 100 kartų daugiau pieno ir dar, be to, pačios save pasimelžtų.

Anglija:
Tu turi 2 karves ir abi jos yra išprotėjusios, nes serga kempinlige.

Italija:
Tu turi 2 karves, bet nežinai kur jos yra, tad numoji ranka, pasidarai pusei dienos siestą ir eini ko nors užkąsti.

Rusija:
Tu turi 2 karves. Pradedi jas skaičiuotu ir supranti, kad iš tikro jų turi 4. Perskaičiuoji jas dar kartą ir šį kartą karvių yra 42. Vėl perskaičiuoji ir dabar jų lieka tik 12. Galiausiai nustoji skaičiavęs ir atsidarai kitą degtinės butelį.

Indija:
Tu turi 2 karves, kurioms meldiesi, garbini ir rūpiniesi, kad joms nieko netrūktų ir būtų malonu gyventi.

Kinija:
Tu turi 2 karves ir 300 darbuotojų, kurie jas prižiūri ir melžia. Vyksta nacionalinės varžybos tarp ūkių, kuris primelš daugiau pieno iš 2 karvių. Į kalėjimą iki gyvos galvos pasodini karvių teisių gynėją, kuris bandė nufotografuoti tavo karves.

Izraelis:
Ei, Haime, kodėl aš turėti tik 2 karves šitame kapitalizmo palyginime?

Lenkija:
Tu neturi nė 1 karvės, bet laikai save tarptautinių rinkų žinovu. Nusisamdai verslo konsultantą, kad paruoštų verslo planą. Paprašai 2 karvių iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal PHARE programą ir dar 1 pagal SAPARD programą. Po 3 metų laukimo tu gauni tik 2 karves, kurias iškart paiima verslo konultanto interesus atstovaujantys anstoliai, nes per 3 metus tu jam neturėjai iš ko sumokėti. Verslo konsultantas teigia, kad tu jam skolingas dar antrą tiek, tad abu toliau amžinai tąsotės po teismus.

Lietuva:
Tu turi 2 karves – niekas neperka pieno, nes rinka perpildyta pieno produktais. Tada tu su kitais ūkininkais užblokuoji magistralinius kelius. Ministras pirmininkas negali pravažiuoti pro blokadas į miškus, kuriuose taip mėgsta pamedžioti. Tada Ministras pirmininkas sumažina atlyginimus mokytojams, nuperka iš ūkininkų visą pieną, kurį žemiau savikainos išeksportuoja į Latviją. Latviai bankrutuoja. Po visų gerų darbų Lietuvai Ministras pirmininkas išvyksta užtarnauto poilsio į safarį Afrikoje.