7 komunizmo stebūklai

  1. Visi turėjo darbą
  2. Nors visi turėjo darbą, niekas nedirbo
  3. Nors niekas nedirbo, normos buvo įvykdomos 100%
  4. Nors normos buvo įvykdomos 100%, parduotuvėse nieko nebuvo
  5. Nors parduotuvėse nieko nebuvo, visi visko turėjo
  6. Nors visi visko turėjo, viskas buvo vagiama
  7. Nors viskas buvo vagiama, visiems visko užteko