Geležinė moterų logika

 1. Vyras vėlai pareina i namus. – Meilužę įsitaisei, paleistuvi?!
 2. Anksti pareina i namus. – Gal aš už tave dirbsiu, veltėdi?!
 3. Daug dirba. – Reikėtų pažiūrėt, ką tu taip dirbi!
 4. Mažai dirba. – Šeimos negali išmaitint, išsigimėli!
 5. Mažai uždirba. – Iš tavo atlyginimo net kate neturi kuo šikt!
 6. Daug uždirba. – Įsivaizduoju, kiek tu nuo manęs nusuki, kai tiek uždirbi!
 7. Daug gauna, bet mažai dirba. – Nemaniau, kad teku už bandito!
 8. Mažai gauna, bet daug dirba. – Tokių mulkių, kurie artų už skatikus, su šviesa reikia paieškot!
 9. Mažai dirba, mažai gauna. – Pažiūrėk į mane – negaliu net gatvėj pasirodyt!
 10. Daug dirba ir daug gauna. – Šitiek uždirbi, o aš trečią dieną tais pačiais kailiniais turiu vilkėt!
 11. Nepadeda namie. – Aš tau nesisamdžiau namu darbininke!
 12. Padeda namie. – Geriau jau ant sofos drybsotum, atgrubnagi!
 13. Nedovanoja geliu. – Kai anytos gimimo diena, tai net mimozų leki pirkt!
 14. Dovanoja geliu. – Kaimynas saviškei visa gėlyna užveisei, o čia mat tris nusususius gvazdikus šiaip ne taip išdrebino!