Geležinė moterų logika

 1. Vyras vėlai pareina i namus. – Meilužę įsitaisei, paleistuvi?!
 2. Anksti pareina i namus. – Gal aš už tave dirbsiu, veltėdi?!
 3. Daug dirba. – Reikėtų pažiūrėt, ką tu taip dirbi!
 4. Mažai dirba. – Šeimos negali išmaitint, išsigimėli!
 5. Mažai uždirba. – Iš tavo atlyginimo net kate neturi kuo šikt!
 6. Daug uždirba. – Įsivaizduoju, kiek tu nuo manęs nusuki, kai tiek uždirbi!
 7. Daug gauna, bet mažai dirba. – Nemaniau, kad teku už bandito!
 8. Mažai gauna, bet daug dirba. – Tokių mulkių, kurie artų už skatikus, su šviesa reikia paieškot!
 9. Mažai dirba, mažai gauna. – Pažiūrėk į mane – negaliu net gatvėj pasirodyt!
 10. Daug dirba ir daug gauna. – Šitiek uždirbi, o aš trečią dieną tais pačiais kailiniais turiu vilkėt!
 11. Nepadeda namie. – Aš tau nesisamdžiau namu darbininke!
 12. Padeda namie. – Geriau jau ant sofos drybsotum, atgrubnagi!
 13. Nedovanoja geliu. – Kai anytos gimimo diena, tai net mimozų leki pirkt!
 14. Dovanoja geliu. – Kaimynas saviškei visa gėlyna užveisei, o čia mat tris nusususius gvazdikus šiaip ne taip išdrebino!

Parkavimosi stebuklas

Man sėdint prie kompo suskamba telefonas. Žmona. Atsiliepiu. „Klausyk, nusileisk žemyn. Čia kieme vietos prisiparkuoti nelabai yra. Gal tu kur sugebėsi įkišti…“ Prieinu prie virtuvės lango. Matau, kad visi kaimynai, kaip susitarę parkavosi įjungę ne atbulinį, bet „gaidžio“ bėgį… Iš viršaus (III aukštas) įvertinęs žmonos Tigros ilgį ir arčiausiai esantį tarpą tarp automobilių, nusprendžiau, kad šis kibiras turi tilpti. Liepiau nepadėt ragelio.

Mūsų pokalbis telefonu:

Aš: paduok kiek į priekį ir dešiniau… gana…
Ji: palauk, pritildysiu muziką…
Aš: užtrauk rankinį per vieną dantį… dabar visą vairą į dešinę ir atgal…
Ji: grįždama pas tėvus užsukau, tai ir užtrukau…
Skaityti toliau: Parkavimosi stebuklas