Atsitikimas tamsų vėlų vakarą

Ėjau namo vėlai vakare.

Pamačiau, kad priešais einanti mergina paspartino žingsnį.
Pradėjau greičiau eiti ir aš.

Tada ji pasileido bėgti.
Aš – taip pat.

Čia ji, kad pradės rėkti.
Na, aš irgi – iš visų plaučių.

Net nespėjau atsisukti pažiūrėti, nuo ko bėgam.