Vėl lakūnų juokeliai

Aerouosto dispečeris:
– 201-asis, 201-asis, čia valdymo bokštas, su jumis neturime ryšio, jei mus girdite, pamosuokite sparnais!
Ir taip kartą, kitą, trečią. Galiausiai pasigirsta atsakymas:
– Aš 201-asis, jau pusvalandis kaip nusileidęs, jei mane girdite, pasiūbuokite bokštą.