Tereikia tik paprašyti Dievo

Žmogus: Dieve, kas tau yra milijonas metų?
Dievas: Man tai, kaip viena sekundė.
Žmogus: Dieve, kas tau yra milijonas Eurų?
Dievas: Man tai, kaip vienas centas.
Žmogus: Ar galėtum duoti man tą vieną centą?
Dievas: Žinoma, palauk sekundę