Prisiskraidė

Lėktuvo salone per garsiakalbį nuskamba piloto balsas:
– Jeigu tarp keleivių yra gydytojas, tegul ateina į pilotų kabiną!
Vienas vyras atsistoja ir nueina į lėktuvo priekį. Po kurio laiko iš garsiakalbio pasigirsta gydytojo balsas:
– Jeigu tarp keleivių yra pilotų, tegul ateina į kabiną.