Priklausomybė nuo mašinų

Kartą su žmona sėdėjom prie TV, kalbėjom apie gyvenimą…
Ir kažkaip pasisuko kalba apie eutanaziją…

Aš pažiūrėjau savo žmonai į akis ir pasakiau:
– Niekada neleisk mašinoms palaikyti mano gyvybę. Jei kada taip atsitiks, kad gulėsiu prikabintas prie įvairių mašinų ir priklausomas nuo išorinių serumų, ir jei tik tai palaikys mano gyvybę, bei nebebus mano kūne sielos… prašau padaryk viską, kad atjungtum mašinas ir leistum man numirti.

Staiga žmona nusišypsojo ir priėjo prie manęs…
Tada ji atjungė TV, kabelinę, internetą, DVD, kompiuterį, telefonus, muzikos centrą, ipod’ą, xbox’ą ir išmetė visą alų!!!

Baisu!!! Aš vos nenumiriau!