Naktį bendrabutyje

Pareina susinervinęs studenčiokas į bendrabutį, nusimauna batą trinkt jį į sieną.
Iš už sienos:
– Asile, raminkis, trečia valanda nakties, ką sau leidi?
Studenčiokas tyliai nusimauna antrą batą, rengiasi, klojasi lovą.
Iš už sienos:
– Asile, tai aš ilgai dar lauksiu kol antrą batą nusimausi?!