Lėtas žmonos kerštas vyrui

Ankstų šeštadienio rytą žmona atsibunda, prieina prie veidrodžio ir ilgai apžiūrinėja save iš visų pusių. Paskui pasisuka į miegantį vyrą ir su panieka taria:
– Taip tau ir reikia!!!