Kaip išsisukti nuo baudos

Policininkas:
– Laba diena, kelių policija. Inspektorius J. Petraitis. Prašom Jūsų vairuotojo pažymėjimą.

Vairuotojas:
– Aš neturiu vairuotojo pažymėjimo. Jį atėmė po to, kai trečią kartą buvau sulaikytas neblaivus už vairo.

Policininkas:
– Prašom automobilio techninį pasą.

Vairuotojas:
– Čia ne mano automobilis. Aš jį pavogiau.

Policininkas:
– Šis automobilis vogtas!!?

Vairuotojas:
– Žinoma. Bet palaukit, man atrodo, automobilio techninį pasą mačiau bardačioke tada, kai ten pasidėjau pistoletą.

Policininkas:
– Pas jus bardačioke ginklas!!?

Vairuotojas:
– Žinoma. Aš jį ten padėjau po to, kai nušoviau moterį – šio automobilio savininkę, o jos lavoną įdėjau į bagažinę.

Policininkas:
– Bagažinėje lavonas!!?

Vairuotojas:
– Taip, ponas inspektoriau.Čia policininkas pasimetęs, nebežinodamas ką daryti, susisiekia su savo būrio vadu ir išaiškina susidariusios situacijos rimtumą. Po kelių minučių visą kvartalą apsupa policijos mašinos, visur mirguliuoja švyturėliai, atvyksta antiterotistinė grupė.

Prie sustabdytojo vairuotojo šį kartą prieina pats policijos komisaras. Pokalbis toliau vystosi taip:

Komisaras:
– Laba diena. Kelių policijos komisaras P.Jonaitis. Prašom Jūsų vairuotojo pažymėjimą.

Vairuotojas:
– Štai, prašom. (paduoda pažymėjimą. Pažymėjimas tikras,
galiojantis.)

Komisaras:
– Kieno šis automobilis?

Vairuotojas:
– Mano. Štai prašom registracijos pažymėjimas. (paduoda tikrą techninį pasą.)

Komisaras:
– Dabar prašom lėtai atidaryti bardačioka ir išversti lauk visą jo turinį.

Vairuotojas:
– Prašom. (išverčia visą turinį ant grindų. Ginklo nerasta).

Komisaras:
– Prašom lėtai išlipti iš automobilio ir atidaryti bagažinę.

Vairuotojas:
– Taip, prašom. (išlipa, atidaro bagažinę. Lavono nerasta).

Komisaras:
– Nieko nesuprantu. Inspektorius, kuris jus sustabdė, mane informavo, kad jūs neturite vairuotojo pažymėjimo, pavogėte automobilį, prieš tai nušovęs automobilio savininkę ir įgrūdęs jos lavoną į bagažinę.

Vairuotojas:
– Jooo joooo… Tai gal jis pasakys, kad dar ir greitį viršijau..?